VEKTER I SECVAKT AS

Alltid i beredskap


Ved ett akutt behov kan vekter tilkalles via ditt alarmanlegg eller direkte til alarmtelefon. Kunden bestemmer selv i hvilke situasjoner det er behov for assistanse. Det er alltid minst én vekter i nærområdet, som enten via Securitassentralen dirigeres til kunden og aksjonerer i forhold til situasjonen.

Secvakt sine vektere har kompetanse i å takle vanskelige situasjoner og har kvalifiserte kunnskaper om førstehjelp og brannvern og konflikthåntering.

VEKTER DIREKTE: Når du ringer vakttelefon 73 19 63 43 vil du få vite hvor langt unna vekteren er.

Vekterens hovedoppgave er å forebygge lovbrudd og ulykker, bekjempe skadeomfanget samt håndtere konflikter. Secvakt AS har kun utdannet off.godkjente vektere.


Mobilt vakthold

Mobilt vakthold er en svært forebyggende tjeneste. Til uregelmessige tidspunkter kveld og natt er vekterens hovedoppgave å forebygge uønskede hendelser.

Vekterne kan foreta inspeksjoner hos våre bedriftkunder sine lokaler, eller privatkunder sine eiendommer. Noen av oppgavene her kan være å foreta kontroll av personer på stedet, sjekke at vannet er stengt, lyset er avslått, sette på /av alarmer og sjekke at tekniske installasjoner er tilkoblet i henhold til rutiner.

En vekter fra SEC VAKT har utdanning til å håndtere de fleste situasjoner som kan oppstå. Vekteren kan observere mer nyansert enn et instrument og kan vurdere hvilke umiddelbare tiltak som er mest hensiktsmessig for å bevare eller gjenopprette kundens sikkerhet. I noen tilfeller kan det være riktig å tilkalle annen kompetanse.

Vekteren rapporterer kontinuerlig til alarmstasjonen og dokumenterer hva som blir utført hos våre kunder og hvilke avvik som er funnet. Disse opplysningene er grunnlaget for avviksrapportene
som kunden mottar.

Adgangsvakt/Dørvakt/Ordensvakt
Om du skal arrangere en offentlig fest krever Politiet minst to off.godkjente vakter fra et vaktselskap som er autorisert. I tillegg kan det krever hjelpe vakter (frivillige vakter). Også disse SKAL innmeldes til politiet på en liste, dette for at politiet skal kunne fåreta en vandelsvask.

Steder med "sjenkebevilgning"
Er arrangement av den art som på en resturant, hotell kan to vakter være nok da dette kan registrereres som egenvakthold. Tiltross for at det er egenvakthold skal vaktene være enten ansatt av stedet og ha samme godkjente utdannelse som ordensvakt eller vekterudannelse Vaktvirksomhetsloven § 9, dette gjelder også private tilstellninger med ønsket vakthold.
Spesielt legges det vekt på utdanning innen sjenke og alkoholloven. Politiet selv stetter ut legitimasjon ordensvakter. (Vakt.loven § 11.) Alle vakter skal ha gyldig legitimasjon som drive og utfører vaktvirksomhet. Har man ikke godkjent egenvakthold eller godkjente vektere, har man heller ikke lov til å til off.fest hvor det sjenkes alkohol.

Hva regnes som et off.
arrangement.
Hvor det er annonsert på forhold og hvor det er tilgang for alle men med begrensinger med aldersgrense, samt hvor man betaler seg inn for å delta. Slike arrangement skal ha vakthold.


Store arrangement vil politiet kreve flere off. vektere Med off.arrangement regnes alt som er annonsert offentlig og hvor det kreves inngang samt omsettes og det sereres alkohol. Her finnes klare rettningslinjer.

Må vekteren eller ordensvakten om nødvendig bruke makt på personer skal dette loggføres og meldes til lokale politi og politidistriktet. Visitering av personer skal kun utføres vekteren.


 Til de som bruker secvakt til å utføre vakthold sørger vi for adgangsband uten ekstra kostnader. Dette for utføre kontrollen lettere. Her står navn, dato, og kontoll på antall som er kommet innenfor dørene.
Privatområde
Secvakt as har vakthold på en rekke private og næringseiendommer. På slike steder og plassser har Secvakt sine vektere av eiere spessialtilatelser for hånheving av vaktholdet.

ALARMTELEFON

73 19 69 43

VEKTERUTRYKNING

Døgnbemannet 24/t

___________________________________

Kundetelefon ring:
90 77 23 10
Parkering
Kontrollavgift
Support på alarmanlegg

(10:00 - 17:00)
mandag-fredag
stengt lør/søn og helgedager
Spørsmål og henvendelser kan sendes
e-post: post@secvakt.no

Alarmberedskap og vekterutrykning
Mottak og aksjon på alarmer

  • Innbrudd/Sabotasje/Brann
  • Kontroller
  • Bistå vektere og kunder
  • Formidle viktige meldinger
  • Off.Vakthold
  • Arrangement
  • Parkering og håndheving
SECVAKT ER ET VEKTERSELSKAP