Tjenester

 Viste du at Secvakt også han bistå dersom du låser inn nøklene, eller trenger hjelp til å opp bildøren din ?

• Sjekke dører, vinduer og lys etter stengetid.
• Yte service til forretninger og publikum.
• Forebygge uønskede hendelser.
• Forhindre store ansamlinger av gjenger.
• Forhindre skadeverk og tyveri.
• Bistå ved behov for øyeblikkelig assistanse ved alarm.
• Kontrollere nødutganger, førstehjelp- og brannvernutstyr.
• Personkontroll ved inngang til arrangementer. (Vi har også egen adgangbånd)

• Parkeringsvakthold, Kontrollavgift, oppmerking!

• Utarbeide risikoanalyser.
• Rekvirere håndverkere.
• Bortvise uønskede personer.
• Trafikkavvikling og sperringer.

• Åstedssikring.

• Kassakontroll, personal kontroll.
Service tester.

• Konflikthåndtering.
• Butikkkontroll, sivilt og uniformert.

• Evakuering.

• Utrykning til utløst innbruddsalarm, brannalarm, sabotasjealarm.
• Salg og montering av bolig- og hyttealarmer.
• Salg og montering bedriftsalarmer.
• Vakthold: Brygge, kaianlegg og båtmarina.
• Områdekontroll og mobile vekterrunder.

• Tilkalling av politiet.

Vekteren kan på stedet skrive ut en anmeldelse.

• Alle avvik blir loggført og rapportert til vaktsentralen hvor også politiet kan få innsyn ved behov. Her kan opplysninger om f.eks signalement, registreringsnummer og andre observasjoner være viktige.

Oppmerking av parkeringplasser.