Vi kartlegger din bolig uten kostnader

Ønsker du en kartlegging av din bolig , gjør vi det uten at det koster deg noe.
Alarmsystemer fra Securitas får du kjøpt hos oss. Har dere alarmanlegg fra før men ingen til å ta i mot alarmen og rykke ut, kan vi ordne det. Securitas sine Alarmer er FG-Godkjent (godkjent av forsikringsselskapene) og dette borger for kvalitet og som oftest en reduksjon i forsikringspremien din. Det hjelper ikke å ha alarmer om ingen rykker ut til dem.

Private kunder

Eneboliger - Hytter - Trygghetsalarm - Vakthold - Sikring - Tilsyn - Utrykning!

Hvem kan alarmere en vekter for å få bistand?

For at du skal kunne tilkalle vekter fra SEC VAKT må man ha en avtale med selskapet. Dette kan man få ved å inngå en kontrakt om bruk av en eller fler av tjenestene vi kan tilby. Du betaler for utrykningen, men til en langt lavere pris enn om du ikke har kontrakt.

Kanskje du ønsker at vi har et jevnlig tilsyn med din bolig, båt, hytte, naust, uthus m.v.

Som privatperson kan du få den samme service og de tjenester som selskapet tilbyr bedrifter. Mobilt vakthold - Bortvising av uønskede personer - Forebygge uønskede hendelser gjennom tilstedeværelse m.v.

Trygghetsalarm: En slik alarm er tilknyttet Securitas sin alarmstasjon som øyeblikkelig varsler nærmeste vekter, som rykker ut til deg. De med trygghetsalarmer er en høyt prioritert gruppe.

Boligalarm: Kan du lese mer om under fanen alarmer

Dersom du har alarmanlegg blir vinduer og dører merket med dette merket.

Securitas Norge sin alarmstasjon, som er en av europas mest moderne, betjenes 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Fra denne sentralen får SEC VAKT inn alle typer alarmer med meldinger om innbrudd, brann, heisalarm, kjøl og frys og andre tekniske alarmer.

Securitas sine alarmer er FG-Godkjent.

Dette er ensbetydende med god kvalitet og kan føre til reduksjon i forsikringspremien for kundene som har slikt utstyr.

Vil du vite mer om hvordan alarmen fungerer, kan du ta kontakt med oss for avtale om demonstrasjon.

Denne alarmen oppfyller alle krav som forsikringsbransjen setter. Ved å kjøpe en slik alarm får du bistand lokalt når alarmen går. Vår vekter vil kontrollere alarmen årlig og når anlegget får feilmeldinger eller når det trengs nye batterier kommer vekteren hjem til deg og ordner dette uten at du må betale noe ekstra.

Sliter med at andre parkerer på privat grunn

En av våre kunder hadde problemer med at andre en deres kunder parkerte på sitt område. Nå har Secvakt løst problemet og satt opp skilt som gir beskjed i klartekst. Secvakt vil også overvåke området for trafikk. Alle som kan parkere har parkering lapp i frontruta.

ALARMTELEFON

73 19 69 43

VEKTERUTRYKNING

Døgnbemannet 24/t

___________________________________

Kundetelefon ring:
90 77 23 10
Parkering
Kontrollavgift
Support på alarmanlegg

(10:00 - 17:00)
mandag-fredag
stengt lør/søn og helgedager
Spørsmål og henvendelser kan sendes
e-post: post@secvakt.no

Alarmberedskap og vekterutrykning
Mottak og aksjon på alarmer

  • Innbrudd/Sabotasje/Brann
  • Kontroller
  • Bistå vektere og kunder
  • Formidle viktige meldinger
  • Off.Vakthold
  • Arrangement
  • Parkering og håndheving
SECVAKT ER ET VEKTERSELSKAP