Om Secvakt

SECVAKT HITRA-FRØYA er et vakt - og vekterselskap for regionen Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag

Kommunene Hitra og Frøya har, som noen av få utkantkommuner langs kysten, sterk næringsvekst og befolkningsvekst. Regionens vekst skyldes i hovedsak lakseindustri med tilhørende ringvirkningsbedrifter. Kommunene har i dag ca. 9000 innbyggere, og i tillegg et stort innslag av turister hovedsaklig i sommerhalvåret, og over 1000 ferieeiendommer. Secvakt er et offentlig autorisert vekterselskap, og består i dag av 9 ansatte. Vi har beredskap for kunder, med utrykning 24 t i døgnet hele året. Vi har lang erfaring og kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap og har partneravtale med Securitas.

Alle som jobber i selskapet er utdannet vektere og har plettfri vandel. Opplæring og kurs avholdes hos Secuitas AS, men også internt basert på lokale kunnskaper. Hovedoppgaven er å gi trygghet, sikkerhet og service for våre kunder. Vi ønsker å bistå ved uønskede hendelser, samt å sikre områder og verdier på oppdrag for våre kunder.
 Du kan som kunde be om bistand som ikke er nevnt her. Alle selskapets utrykninger blir loggført, og denne loggen har eier fullt innsyn i, samt politiet ved behov.

Hvis vekteren avdekker straffbare forhold så vil dette kunne meddeles politiet, og vekteren kan bistå ifht inngivelse av anmeldelse til politiet.

Du tenger ikke å ha alarm for at vi skal bistå med våre tjenester. Ta en telefon for en hyggelig prat.24/t beredskap -Kundetelefon 90 77 23 10 (10:00-16:00)
Alarmtelefon: 73 19 69 43 (24/timer)

ALARMER - UTRYKNING 24/t - VAKTHOLD - OVERVÅKING - SPERRINGER - TRAFIKK- PARKERINGSKONTROLL - BUTIKKKONTROLL -PERSONALKONTROLL - MM.


ALARMTELEFON

73 19 69 43

VEKTERUTRYKNING

Døgnbemannet 24/t

___________________________________

Kundetelefon ring:
90 77 23 10
Parkering
Kontrollavgift
Support på alarmanlegg

(10:00 - 17:00)
mandag-fredag
stengt lør/søn og helgedager
Spørsmål og henvendelser kan sendes
e-post: post@secvakt.no

Alarmberedskap og vekterutrykning
Mottak og aksjon på alarmer

  • Innbrudd/Sabotasje/Brann
  • Kontroller
  • Bistå vektere og kunder
  • Formidle viktige meldinger
  • Off.Vakthold
  • Arrangement
  • Parkering og håndheving
SECVAKT ER ET VEKTERSELSKAP