- Salgskontroll

Fire av ti butikker selger alkohol til mindreårige. Det er kommunens ansvar å etablere en kontrollfunksjon i forhold til salg av alkoholholdig drikke. Salg av alkoholholdig drikke til personer under 18 år, til personer som er beruset eller på tidspunkt hvor det ikke skal selges alkohol, kan føre til tap av bevilling. Med vektertjeneste på dette feltet kan butikken selv ta ansvar for en bedre kontroll.

-Parkeringskontroll

Forhindre uønsket trafikk uryddig parkering i stri med oppmerking, samlingspunkt på offentlig eller privat område. Vakthold over parkeringsplasser, offentlig og privat. Les mer om parkering her

- Trafikkavvikling

Vi kan bistå med trafikkavvikling under anleggsvirksomhet på og ved vei. Vi kan foreta sperringer og drifting av disse for kortere eller lengre perioder, samt trafikkdirigering i fbm hendelser på vei.