Sikre deg mot vannlekasje i boligen/Hytta


Secvakt sine kunder monterer vannføler alarmer på steder hvor det kan eller er i fare for at det oppstå lekkasje. På denne måten vil alarmen gå til secvakt om det oppstår det minste tegn til lekkasje.

Etter en vannskade må tørking starte så raskt som mulig, og minimum etter tre til fem dager. Å starte å tørke opp en vannskade etter en uke er ofte altfor sent, sier professor Stig Geving ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU.

Årsaken er at jo lenger konstruksjoner står fuktige, jo større risiko er det for muggvekst.
Danner det seg muggsopp, kan denne spre seg videre i konstruksjonen og bli et potensielt helseproblem.


 Steder som ved VVS tank, oppvaskmaskin ol er steder man bør sikre seg mot en mulig lekkasje.

Med en vannføler går alarmen til vaktselskapet uavhengig tid på døgnet.
En vekter fra Secvakt er alltid klart til å rykke ut til deg.


Sikkerhetsansvarlig i Secvakt Hitra-Frøya AS Petter Vidar Vågsvær har montert en del og er meget fornøyd over effektiviteten på den.

Foruten at vi sjekker og tar en funksjonstest vært år om at alt er i orden, er systemet slik at et signal blir sendt ut fra sentralen en gang i døgnet og forteller om statusen på vannføleren. Ønsker du mer informasjon om dette ta kontakt med oss på post@secvakt.no

ALARMTELEFON

73 19 69 43

VEKTERUTRYKNING

Døgnbemannet 24/t

___________________________________

Kundetelefon ring:
90 77 23 10
Parkering
Kontrollavgift
Support på alarmanlegg

(10:00 - 17:00)
mandag-fredag
stengt lør/søn og helgedager
Spørsmål og henvendelser kan sendes
e-post: post@secvakt.no

Alarmberedskap og vekterutrykning
Mottak og aksjon på alarmer

  • Innbrudd/Sabotasje/Brann
  • Kontroller
  • Bistå vektere og kunder
  • Formidle viktige meldinger
  • Off.Vakthold
  • Arrangement
  • Parkering og håndheving
SECVAKT ER ET VEKTERSELSKAP