Bilde viser nattfunsjon på det nye kamera, avstansen fra kamera er ca 10 m.

16 kanalers videoovervåking

Ute og innekamera natt og dag. Ta kontakt for konsesjon og faglig montering!

Bistått 12 personer med innelåste nøkeler

 Secvakt hjelper de som låser inn nøklene i bila. Bare på 4 dagers mellomrom har vi bistått med å åpne to biler hvor sjåføren har låst inne nøklene sine, begge på Frøya. Hittil har vi bistått 12 personer som har vært uheldig. I tillegg til dette har vi også spesialutstyr til åpning av andre typer låser. Viste du at secvakt også har batteri start med i vaktbila. I år hjalp vi 6 biler lang veien med å få i gang motoren etter flatt batteri.
Vi fraktet hjem en person med motor trøbbel på ATV og har spessialutstyr for frakting av motorsykler og mopeder på vaktbil 2. (Bilde under)


Stopp vannlekkasjen i tide

 Secvakt sine kunder utvider sine anlegg og monterer vannlekkasje alarmer på steder hvor det kan oppstå lekkasje. På denne måten vil alarmen gå til og secvakt om det oppstår det minste tegn til lekkasje. LES MER

- Vi vokter verdier 24 timer 365 dager i året!

SECVAKT HITRA-FRØYA AS er et offentlig autorisert vaktselskap og er partner med Securitas Alarm. Vi har 6 stk vekter i tjeneste i kommunene Hitra og Frøya. noen har 24 timer alarmberedskap og utrykning i begge kommunene. Dette betyr at det alltid er vektere tilgjengelig i området om du som kunde skulle trenge bistand. Du kan lese mer om våre tjenester her på vår hjemmeside. Ta gjerne kontakt ved bruk av linken "kontakt oss" om du har spørsmål eller ønsker at vi tar kontakt med deg for en prat om sikkerhet, og hva vi kan tilby deg.

Pr. den 1. juni 2016 har vi vakthold for verdier over kr 810,7 millioner, og behovet for å sikre sine verdier øker i takt med at verdiskapningen øker. Innenfor privatboligmarkedet ser vi også en økt fokus på sikring av verdier, og flere ønsker vektertjenester fordi mange vil sikrer sine boliger, hytter, naust, fritidsbåter mm. Det private næringsliv og offentlig sektor har store ubeskyttet verdier pr. i dag. Disse verdiene kan stå på byggeplasser, i lagerlokaler, i havneområder og ellers rundt om på utsatte steder. Ansvaret for sikring og tiltak ligger hos eieren selv.

Vi holder vakt og adgangsband til våre leverandører

Nå er de siste skiltene på plass.


I dag kom de siste off. skiltene på plass på Sistranda, alt fra handicap, parkering, underskilt og som her parkering forbudtskilt.
Det har vært et godt samarbeid med Frøya kommune og Rolf Johansen som har stått på for og få ting på plass. Selve prossesen har gått etter all forventnig. Både med grunneierene, handelsforeningen og næringsforeningen.
Nå gjenstår det bare oppmaling på asfalten med merker.

Elektroniske dørlås

Secvakt leverer og instalerer.


Mange hverdagslige utfordringer blir løst når du skifter til Yale Doorman. Du trenger ikke lenger bekymre deg om barna mister eller glemmer nøklene sine, om bestemor låser seg ute eller om håndverkerne kommer til avtalt tid. Yale Doorman har alle løsningene - på en sikker måte. Om du ønsker å vite mer har vi en demodør vi kan ta med og komme og vise deg. Ta kontakt! Last ned brosjyre her


Fler butikker, næringer og private har knyttet seg til Secvakt sine vektertjenester. Årsaken tror vi er at selskapet har 24 timers bemannet alarmtelefon og alarmstasjon. Vi leverer hele pakker for våre kunder, med det får man både utrykning, tilsyn, kontroll og alarmer. Vi har i dag like mange kunder i begge kommunene. Og tilbakemeldingene er svært gode. Etter sommerferien vil antall kontroller øke. (Bilde) Alarmstasjon holder kontakten med med vakthavende når de rykker ut. De bistår med infromasjon som er avgjørende for vekteren. For Secvakt er kundens sikkerhet og verdier et ansvar som er vår jobb og som vi vokter. Samtidig forebygge kriminalitet og forhindre tyveri. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Alarmberedskap 24/t

Beredskapstelefon er betjent 24 timer hele året, og er betjent av vakthavende vekter. Du som privat eller bedriftskunde tilknyttet tjenester hos secvakt, kan du tilkalle vekter når du føler dette er nødvendig. Alle vekterutrykninger blir loggfør fra vi kjører ut til vi er tilbake på basen.

Man trenger ikke alarm for og tilkalle bistand fra vektere. Vi har en rekke tjenester. Ta kontakt for nærmere informasjon bl.a. på post@secvakt.no

Forebygge og hindre skadeverk

 • Hvorfor og når skjer det ?
 • Hvordan skjer det ?
 • Hvordan kan man forebygge ?
 • Hvor utsatt er man ?
 • Vi har noen av svarene.

ALARMTELEFON

73 19 69 43

VEKTERUTRYKNING

Døgnbemannet 24/t

___________________________________

Kundetelefon ring:
90 77 23 10
Parkering
Kontrollavgift
Support på alarmanlegg

(10:00 - 17:00)
mandag-fredag
stengt lør/søn og helgedager
Spørsmål og henvendelser kan sendes
e-post: post@secvakt.no

Alarmberedskap og vekterutrykning
Mottak og aksjon på alarmer

 • Innbrudd/Sabotasje/Brann
 • Kontroller
 • Bistå vektere og kunder
 • Formidle viktige meldinger
 • Off.Vakthold
 • Arrangement
 • Parkering og håndheving
SECVAKT ER ET RENT VEKTERSELSKAP